50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


08/09/2022
41
0
0:00 sec
Yes
Test 41      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.zażyć swoje lekarstwota sin / sina medikament  
2.(Ty) Uczysz się hiszpańskiego. lär dig spanska.  
3.Masz ręcznik?Har du en ?  
4.Dzisiaj mamy czas. har vi tid.  
5.Czy często pan / pani tu bywa?Är ni ofta ?  
6.to bardzo miło z Pana stronydet är mycket av er  
7.Nie, absolutnie nie.Nej, alls.  
8.Prysznic nie działa. fungerar inte.  
9.chciałem właśnie wyjść skulle just gå  
10.Czy to miejsce jest wolne?Är den här platsen ?  
11.Ile razy? många gånger?  
12.moja kolejdet är min  
13.Gdzie jest przebieralnia? är omklädningshytterna?  
14.Lipiec, sierpień, wrzesień,Juli, augusti, ,  
15.on wchodzi do pokoju kommer in i rummet