50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


07/02/2022
84
0
0:00 sec
Yes
Test 84      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Dokumenty, proszę.Era papper, .  
2.Ten film był interesujący.Filmen var .  
3.Poproszę bilet do Madrytu.Jag skulle vilja ha en biljett Madrid.  
4.Jutro jest poniedziałek. är det måndag.  
5.Proszę stół dla ... osób / na ... osoby. bord för ... personer, tack.  
6.wezwać policjętillkalla polisen / på polisen  
7.Pokój do wynajęciahyra ut  
8.na początkui  
9.8 [osiem]8 [ ]  
10.wczoraj wieczoremigår  
11.być zmęczonymvara  
12.Zostaw mnie w spokoju! mig vara (i fred)!  
13.Pojedziemy w góry?Ska vi till bergen?  
14.Lubię kukurydzę. äter gärna majs.  
15.siedem, osiem, dziewięćsju, åtta,