50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


02/03/2023
33
0
0:00 sec
Yes
Test 33      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Czy to muzeum jest otwarte w czwartki?Müze günleri açık mı?  
2.Chcę iść do kiosku, kupić gazetę. gazete satın almak için gazeteciye gitmek istiyorum.  
3.Chciałbym / Chciałabym pokój z prysznicem.Duşlu oda istiyorum.  
4.Ależ, to wspaniale!Harika! ! Şahane! Fevkalâde!  
5.Japonia leży w Azji.Japonya .  
6.jes tdokładnie 5 godzinasaat tam  
7.Mieć ochotę na...e sevinmek / ...e heves  
8.Oni / one uczą się rosyjskiego.Onlar Rusça .  
9.Proszę na rogu skręcić w lewo.Köşeden sola .  
10.Dzień dobry!İyi sabahlar!/Günaydın / İyi !  
11.Siódmy dzień to niedziela.Yedinci gün .  
12.złamać sobie nogębacağını  
13.Jak długo trwa podróż do Berlina?Berlin’e gidiş ne sürüyor?  
14.Proszę o pokwitowanie / paragon.Lütfen bir makbuz veriniz.  
15.mieć własny samochód arabası olmak