50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


05/27/2022
37
0
0:00 sec
Yes
Test 37      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.na WielkanocPaskalya Yortusu’na / Paskalya nedeniyle / Paskalya  
2.ja też nieben de / ben değilim  
3.Proszę powtórzyć.Lütfen mısınız?/yineler misiniz?  
4.nie mieć ochotyneşesi/keyfi/hevesi / canı istememek  
5.na schodach  
6.Mam sweter.Bir var.  
7.Zapalić światło açmak  
8.Chciałby pan / Chciałaby pani do tego ryż?Bunu pilavlı mı ?  
9.Nieprawdaż?Değil ?  
10.to mnie boli yanıyor / içim sızlıyor  
11.za czternaście dniondört  
12.prosić o przebaczenie dilemek  
13.Ciągle bolą mnie plecy.Devamlı sırt ağrım .  
14.Proszę mówić wolno.Lütfen yavaş musunuz?  
15.o 5 po południuöğleden sonra beşte