50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


02/08/2023
39
0
0:00 sec
Yes
Test 39      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Czy można wypożyczyć sprzęt do nurkowania? teçhizatı kiralanabiliyor mu?  
2.Londyn leży w Wielkiej Brytanii.Londra Britanya’dadır.  
3.Najpierw głowę.Önce .  
4.Wy uczycie się włoskiego. İtalyanca öğreniyorsunuz.  
5.Życzy Pan sobie jeszcze czegoś? / Ma Pan jeszcze jakieś życzenie?Başka bir arzunuz mı?  
6.Chciałby pan / Chciałaby pani do tego ziemniaki?Bunu mi istersiniz?  
7.Ma pan / pani kanister na benzynę?Yedek bidonunuz var ?  
8.on nie chce słuchać istemiyor/istemez  
9.właściwa droga...e giden doğru  
10.czyścić butyayakkabı/ayakkabıları  
11.Może pan / pani pojechać po prostu za mną.Beni takip de .  
12.tuż obok / całkiem w pobliżuhemen yanında / . çok yakınında  
13.Proszę jechać po prostu do ostatniej stacji.Son durağa gidin.  
14.Kiedy odjeżdża następny pociąg do Paryża?Paris’e sonraki tren ne zaman kalkıyor?  
15.Lubię pomidory.Domates yemeyi .