50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


02/04/2023
42
0
0:00 sec
Yes
Test 42      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Jaki kolor ma czereśnia? Czerwony.Kiraz ne ? Kırmızı.  
2.Czy jest to lot bezpośredni?Bu aktarmasız bir uçuş ?  
3.Kiedy odjeżdża następny pociąg do Londynu?Londra’ya bir sonraki tren zaman kalkıyor?  
4.On czyta.O (erkek) .  
5.Proszę poczekać przy telefonie!Hatta kalın! !  
6.on zna francuski biliyor / Fransızcası var  
7.Pójdziemy na basen?Yüzme gidelim mi?  
8.Gdzie jest pan / pani ubezpieczony / ubezpieczona? sigortalısınız?  
9.jechać w prawo gitmek/sürmek  
10.Jak długo można tu parkować?Burada ne kadar süreyle edilebilir?  
11.odbiorę cię gelip alırım  
12.Szukam sklepu fotograficznego.Bir fotoğrafçı .  
13.Jak się Panu podoba ...?...i musunuz?  
14.Tylko się rozglądam.Şöyle bir etrafıma .  
15.Pokoje sprzątnięte zostały bardzo niedokładnie.Odalar çok yetersiz şekilde .