50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


08/15/2020
1
0
0:00 sec
Yes
Test 1      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Czy można tu wypożyczyć łódź?这里能租用 艇吗? 
2.Ma pan / pani całkiem dobrą wymowę. 的发音很好(准确)。 
3.trochę cierpliwości稍 为 耐 心  
4.Może pan / pani pojechać tramwajem.您也可以乘有轨电 。 
5.Styczeń, luty, marzec, ,二月,三月 
6.Potrzebna ci jest duża walizka!你需要 个大的提箱! 
7.Mieć lekcje 课 
8.Gdzie jest zamek? 在哪里? 
9.Podoba mi się ten ogród.我喜欢那 花园。 
10.Zaraz przyjdę!我 马 过 来 。 
11.Potrzebny mi jest plan miasta.我需要一张城市地 。 
12.Nie zapomnij paszportu!不要忘了旅行护 ! 
13.Chciałbym wynająć samochód.我 想 辆 汽 车 。 
14.Lekarz zaraz przyjdzie.医生 上就来。 
15.Czy ta woda jest ciepła?水暖和 / 暖吗?