50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


09/17/2021
2
0
0:00 sec
Yes
Test 2      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.(My) Jesteśmy tutaj. 们在这里。 
2.z góry  
3.Już od roku jestem bezrobotny / bezrobotna.我失 已经一年了。 
4.on studiuje w Berlinie 在 柏 林 上 大 学 
5.On mówi po angielsku.他讲英 。 
6.Co grają w telewizji? 视上演什么? 
7.Gdzie są nosorożce?犀牛都 哪里? 
8.Czy są jeszcze bilety do teatru?剧院还有门 吗? 
9.Pochodzi pan / pani z Azji? / Pochodzą państwo z Azji? 自亚洲吗? 
10.sprzedać z zyskiem卖 出 利 
11.wczesnym rankiem / wcześnie rano  
12.bardzo dużo ludzi许 多  
13.Co grają dzisiaj wieczorem w kinie?今晚电影院上演什 ? 
14.to jest możliwe这 是 可 能 的 
15.O której ten pociąg będzie w Amsterdamie?火车什么时 到达阿姆斯特丹?