50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


08/10/2022
3
0
0:00 sec
Yes
Test 3      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.iść do domu 家 
2.Jaki on jest duży!他 真 高 ! 
3.pierwszy, pierwsza, pierwsze 个 ( 阳 性 ) , ( 阴 性 ) , ( 中 性 ) 
4.Dobrze, wezmę ten pokój.好, 我就要这 房间。 
5.Musisz spakować naszą walizkę!你得收拾我 的行李箱! 
6.Dzisiaj grają dobry film.今天上映一部好 影。 
7.Kiedy się Pan urodził?您 是 在 什 么 候 出 生 的 ? 
8.jesteśmy na stronie 5我 们 现 在 看 第 五  
9.do tyłu朝 后  
10.Potrzebna mi jest pomoc drogowa. 要拖车服务。 
11.Lubisz też paprykę?你也 欢吃辣椒吗? 
12.Ile kosztuje kurs na lotnisko?到飞机场要 少钱? 
13.ktokolwiek 知 是 谁 
14.czytać gazetę读 报  
15.Piąty dzień to piątek.第五天 星期五。