50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


08/15/2022
33
0
0:00 sec
Yes
Test 33      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Czy to muzeum jest otwarte w czwartki? 物馆星期四开放吗? 
2.Chcę iść do kiosku, kupić gazetę.我要 报刊亭去买报纸。 
3.Chciałbym / Chciałabym pokój z prysznicem. 需要一个带淋浴的房间。 
4.Ależ, to wspaniale! 好 了 ! 
5.Japonia leży w Azji. 本位于亚洲。 
6.jes tdokładnie 5 godzina现 在 五 点 正 
7.Mieć ochotę na乐 /  
8.Oni / one uczą się rosyjskiego.他们学习 语。 
9.Proszę na rogu skręcić w lewo. 拐角往左拐。 
10.Dzień dobry!早 上 好 ! / 好 ! 
11.Siódmy dzień to niedziela.第七 是星期天。 
12.złamać sobie nogę 腿 
13.Jak długo trwa podróż do Berlina?到柏 要行驶多久? 
14.Proszę o pokwitowanie / paragon.请您给我一 收据。 
15.mieć własny samochód有 自 己 的 车