50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


09/29/2022
34
0
0:00 sec
Yes
Test 34      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Kiedy będziemy na granicy?我们什么 候能到边境? 
2.5 [pięć]5 [
3.Jak długo jest Pan już chory?您 已 经 病 多 久 了 ? 
4.Jest kwadrans po trzeciej.现 在 是 三 一 刻 。 
5.Kiedy zaczyna się seans?什么时候 演? 
6.Proszę dać mi drobne banknoty.请您给 一些零钱。 
7.chętniej piję kawę我 更 喜 喝 咖 啡 
8.Gdzie jest bateria?电池在哪 ? 
9.Chcę kupić gazetę. 买份报纸。 
10.Potrzebuję biurko i regał.我需要一个写字台和一 书架。 
11.historia Niemiec 历 史 
12.Tam jest restauracja.那边有一家饭 。 
13.czuć się dobrze感 觉 好 
14.nierzadko并 不 见 
15.Gdzie są pingwiny? 鹅都在哪里?