50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


12/07/2022
35
0
0:00 sec
Yes
Test 35      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Jak się panu / pani u nas podoba?您喜欢 们这个地方吗? 
2.Niech Pan otworzy tę paczkę. 开 这 个 包 裹 。 
3.To jest moja gitara.这是我的 他。 
4.brać kąpiel 澡 
5.On mówi w kilku językach.他会说很多种 言。 
6.na rynku 场 上 
7.nocami / w nocy  
8.Czy ten pociąg ma opóźnienie?火车 点了吗? 
9.Jest zimno. 很冷 
10.Chciałbym / Chciałabym pobrać pieniądze ze swojego konta.我想从账户里取 。 
11.Gorączka / mieć temperaturę 热 度 / 发 烧 
12.Grać w piłkę 球 
13.Mieć gości / odwiedziny有 客 / 有 人 客 
14.Jedzie pan / pani wyciągiem na górę?您乘滑雪缆车上 吗? 
15.on może w każdej chwili być tutaj他 随 时 可 到 达