50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


09/28/2022
39
0
0:00 sec
Yes
Test 39      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Czy można wypożyczyć sprzęt do nurkowania?能租用潜水器
2.Londyn leży w Wielkiej Brytanii.伦敦位于大不列 。 
3.Najpierw głowę.首先是头 。 
4.Wy uczycie się włoskiego. 们学习意大利语。 
5.Życzy Pan sobie jeszcze czegoś? / Ma Pan jeszcze jakieś życzenie?您 还 有 什 么 愿 望 吗 ? / 还 想 要 什 么 吗 ? 
6.Chciałby pan / Chciałaby pani do tego ziemniaki?您的菜要配土 吗? 
7.Ma pan / pani kanister na benzynę?您有 用油箱吗? 
8.on nie chce słuchać 不 愿 意 听 
9.właściwa droga去 ... 的 正 道 路 
10.czyścić buty  
11.Może pan / pani pojechać po prostu za mną.您也可以跟着我 。 
12.tuż obok / całkiem w pobliżu紧 靠 / 就 在 附 近 
13.Proszę jechać po prostu do ostatniej stacji. 直坐到终点站。 
14.Kiedy odjeżdża następny pociąg do Paryża?下一 开往巴黎的火车什么时候开? 
15.Lubię pomidory.我喜 吃西红柿。