50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


02/08/2023
40
0
0:00 sec
Yes
Test 40      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Jak wysokie są opłaty?费用是 少? 
2.spać spokojnie 睡 
3.Czy mogę prosić o rachunek?我 可 以 要 发 票 吗 ( 一 般 指 在 饭 店 想 结 账 ? 
4.z lewa na prawo 到 右 
5.Dzisiaj nie pracuję. 天我不工作。 
6.wsiadać do samochodu / auta坐 到 汽 里 / 上 汽 车 
7.moim zdaniem / według mnie根 据 我 的 法 
8.W zoo 动物园里。 
9.Popatrz na zegarek, która jest godzina!看 看 表 , 已 经 多 了 ! 
10.coraz mniej 来 越 少 
11.Londyn jest stolicą.伦敦是一个首 。 
12.Gdzie jest najbliższa stacja benzynowa?最近的 油站在哪里? 
13.45 [czterdzieści pięć]45 [四 五] 
14.wiosna, lato, , 夏天 
15.na sprzedaż