50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


02/08/2023
42
0
0:00 sec
Yes
Test 42      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Jaki kolor ma czereśnia? Czerwony.樱桃是什么颜 的? 红色。 
2.Czy jest to lot bezpośredni?这是直飞的 班吗? 
3.Kiedy odjeżdża następny pociąg do Londynu?下一列开往伦敦的火车什么 候开? 
4.On czyta. 。 
5.Proszę poczekać przy telefonie!请 别 离 听 筒 ! 
6.on zna francuski他 会 语 
7.Pójdziemy na basen?我们去游泳 吗? 
8.Gdzie jest pan / pani ubezpieczony / ubezpieczona?您的 险是哪里的? 
9.jechać w prawo靠 右 行  
10.Jak długo można tu parkować?这里能停多长时间 车? 
11.odbiorę cię 来 接 你 
12.Szukam sklepu fotograficznego.我找一家照 馆。 
13.Jak się Panu podoba ...? 得 ... 如 何 ? 
14.Tylko się rozglądam.我 只 是 到 处 看 。 
15.Pokoje sprzątnięte zostały bardzo niedokładnie.房 间 的 清 洁 工 作 做 不 好 。