50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


09/24/2021
43
0
0:00 sec
Yes
Test 43      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Zimno mi.我感到 冷。 
2.na wiosnę 春 天 
3.On uczy się niemieckiego.他学习 语。 
4.wciąż jeszcze 还 是 
5.W porządku! ! 
6.Stany Zjednoczone 国 
7.Obok domu są drzewa. 子旁边有树丛。 
8.Przykro mi, mam inne plany.我很抱歉, 我 有安排了。 
9.Mają państwo wolny pokój? 有一个空房间吗? 
10.Odbiorę cię z biura.我到办公室接 。 
11.Chciałbym zadzwonić. 想 打 个 电 话 。 
12.Czy za wstęp trzeba płacić? 须买门票吗? 
13.Czy mogę wysłać to pocztą lotniczą?我能航空邮件 寄它(包裹)吗? 
14.Czwartek星期  
15.coraz lepiej 越 好