50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


01/27/2023
79
0
0:00 sec
Yes
Test 79      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Włącz radio!请 打 开 音 机 ! 
2.Chciałbym / Chciałabym pokój z łazienką.我需要 个带浴盆的房间。 
3.Potrzebuję długopisy i flamastry.我要需圆 笔和彩色笔。 
4.Proszę przynieść mi trochę cytryny.请 给 我 些 柠 。 
5.Proszę zamówić mi taksówkę. 我 叫 一 辆 出 租 汽 车 。 
6.Jest słonecznie.阳光灿烂 天气。 
7.Dzisiaj jest gorąco.今天天 很热。 
8.Proszę leżeć trzy dni w łóżku.请 卧 三 日 。 
9.Jak się Pan czuje?您 好 ? 
10.po złej stronie 错 误 的 一 方 
11.Chcę iść do supermarketu, kupić owoce i warzywa.我要去超市 水果和蔬菜。 
12.coś innego一 些 其 它 的 西 
13.Proszę przyjść do mnie jutro!请 您 明 天 上 我 这 儿 。 
14.Chciałbym / Chciałabym bukiet jarzyn.我想 盘蔬菜拼盘。 
15.Ogrzewanie nie funkcjonuje.暖 气 不 作 。