50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


10/04/2022
81
0
0:00 sec
Yes
Test 81      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Jaki jest pana / pani język ojczysty? 母语是什么? 
2.Proszę się rozgościć! 您自便! 
3.dosyć dużo 当 多 
4.Tam jest kanapa i fotel.那里是沙发 扶手椅。 
5.Proszę wezwać policję! Niech pan / pani wezwie policję!您叫警察
6.trochę pieniędzy 些 钱 
7.Siódmy miesiąc to lipiec.第七个月份 七月 
8.Chciałbym dwa jajka sadzone. 想 要 两 个 荷 包 蛋 。 
9.Przykro mi, jutro nie mogę.很抱 , 我明天不行。 
10.To dziecko lubi mleko. / To dziecko chce mleko.这个婴儿 欢喝牛奶。 
11.Czy można zarezerwować bilety?能预定 影票吗? 
12.Lubisz wieprzowinę?你喜欢吃 肉吗? 
13.On nie ma czasu.他没有 间。 
14.trzy metry grubości 米 厚 
15.Ile kosztuje bilet?一张车 多少钱?