50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


05/26/2022
83
0
0:00 sec
Yes
Test 83      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Chciałbym umyć ręce.我 想 上 洗 手 。 
2.w wieku pięćdziesięciu lat以 五 十 的 年 龄 
3.Co za szczęście!运 气 太 好 ! 
4.(Ja) Uczę się angielskiego.我学习英 。 
5.Mam aparat fotograficzny.我有 台照相机。 
6.Piję herbatę. 茶。 
7.Poproszę herbatę. 一杯茶。 
8.Mam kiwi i melona.我有一个猕猴 和一个甜瓜 。 
9.Gdzie jest informacja turystyczna?旅游管理 在哪里? 
10.Szukamy sklepu mięsnego.我们找一家 店。 
11.składać komuś wizytę 人 作 一 次 拜 访 
12.Właśnie czytam tę książkę.我正在看这 书。 
13.Proszę pójść do portu. / Niech pan / pani idzie do portu.您去 口吧。 
14.62 [sześćdziesiąt dwa]62 [ 十二] 
15.Ósmy miesiąc to sierpień.第八 月份是八月