50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


12/08/2022
84
0
0:00 sec
Yes
Test 84      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Dokumenty, proszę.请出 您的证件! 
2.Ten film był interesujący.电影 有趣 / 有意思。 
3.Poproszę bilet do Madrytu. 要一张到马德里的票。 
4.Jutro jest poniedziałek.明天是星期 。 
5.Proszę stół dla ... osób / na ... osoby.请 要 张 ... 个 人 的 子 。 
6.wezwać policję 警 察 
7.Pokój do wynajęcia有 房 屋 出  
8.na początku在 开  
9.8 [osiem]8 [
10.wczoraj wieczorem昨 天 晚  
11.być zmęczonym 倦 
12.Zostaw mnie w spokoju!别 吵 我 / 静 和 好 吧 ! 
13.Pojedziemy w góry?我们要去山里
14.Lubię kukurydzę.我喜欢 玉米。 
15.siedem, osiem, dziewięć , 八, 九