50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Базовый:


02/03/2023
2
0
0:00 sec
Yes
Test 2      |
|
Перейти к тесту:

0/15

Нажми на слово!
1.Мы здесь.Wij hier.  
2.Сверхуvan  
3.Я уже целый год без работы. ben al een jaar werkloos.  
4.Он учится в Берлинеhij studeert in  
5.Он говорит по-английски.Hij Engels.  
6.Что показывают по телевизору?Wat er op televisie?  
7.Где носороги?Waar zijn neushoorns?  
8.Билеты в театр ещё есть?Zijn er nog kaartjes het theater?  
9.Вы из Азии? u uit Azië?  
10.Прибыльно продатьmet winst  
11.Ранним утромop de vroege ochtend / op de morgen  
12.Очень многие люди veel mensen  
13.Что идёт сегодня вечером в кино? draait er vanavond in de bioscoop?  
14.Может быть kan zijn  
15.Когда поезд прибывает в Амстердам?Wanneer komt de trein in aan?