50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Базовый:


12/10/2022
3
0
0:00 sec
Yes
Test 3      |
|
Перейти к тесту:

0/15

Нажми на слово!
1.Идти домойnaar huis  
2.Какой он высокий!Wat is groot!  
3.Первый / первая / первое / het eerste  
4.Хорошо, я беру этот номер.Goed, neem de kamer.  
5.Ты должен упаковать наш чемодан! moet onze koffer inpakken!  
6.Сегодня идёт хороший фильм.Vandaag draait er een goede .  
7.Когда вы родились?Wanneer bent u ?  
8.Мы на странице 5wij zijn op vijf / wij zijn op bladzijde vijf  
9.Назадnaar  
10.Мне нужен эвакуатор.Ik heb een takeldienst .  
11.Ты тоже любишь сладкий перец?Eet je ook graag ?  
12.Сколько будет стоить до аэропорта? kost het naar de luchthaven?  
13.Кто-либоiemand / de een of ander / wie dan  
14.Читать газетуde krant  
15.Пятый день это пятница. vijfde dag is vrijdag.