50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Основни:


08/13/2022
41
0
0:00 sec
Yes
Test 41      |
|
Иди на тест:

0/15

Кликните на реч!
1.uzeti lek лекарствата си  
2.Учиш шпански.Ти учиш .  
3.Имаш ли пешкир?Имаш ли ?  
4.Данас имамо времена.Днес имаме време.  
5.Јесте ли често овде? ли идвате тук?  
6.to je veoma ljubazno od VasТова е много любезно Ваша страна  
7.Не, апсолутно не.Не, въобще .  
8.Туш не ради.Душът не .  
9.upravo sam hteo / htela da odem се канех да тръгвам  
10.Да ли је место слободно?Мястото свободно ли ?  
11.Koliko puta? пъти?  
12.ja sam na reduаз наред / мой ред е  
13.Где је кабина за пресвлачење?Къде е ?  
14.Јули, август, септембар, , август, септември,  
15.on ulazi u sobu влиза в стаята