50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Основни:


11/27/2022
84
0
0:00 sec
Yes
Test 84      |
|
Иди на тест:

0/15

Кликните на реч!
1.Ваше документе, молим.Your , please.  
2.Филм је био интересантан. film was interesting.  
3.Хтео / хтела бих возну карту за Мадрид.I''d like a ticket Madrid.  
4.Сутра је понедељак.Tomorrow Monday.  
5.Molim Vas sto za ... osobe / osoba.A table ..., please.  
6.pozvati milicijuto call for police  
7.Sobe za izdavanjerooms to / rooms for rent (am.)  
8.na početkuat the  
9.8 [осам]8 [ ]  
10.sinoćlast  
11.biti umoranto tired  
12.Pusti me na miru!Leave alone!  
13.Хоћемо ли ићи у планине?Shall we go to the ?  
14.Ја радо једем кукуруз.I like to (sweet) corn.  
15.седам, осам, девет , eight, nine