50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Основни:


05/25/2022
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
Иди на тест:

0/15

Кликните на реч!
1.Morate da čekate. må vente.  
2.još jednom / ispočetkaen gang / på nytt  
3.У овој земљи има превише незапослених. i landet er det for mange arbeidsledige.  
4.Одвезите ме до ове адресе.Kjør meg til denne .  
5.Мислим да је то моје место.Jeg tror er min plass.  
6.Главни градови су велики и бучни.Hovedstedene er store og .  
7.Pokažite mi to na karti molim. så snill å vise meg det på kartet.  
8.krenuti na putå begi seg på  
9.na planinii  
10.odneti na poštu poste  
11.reći nekome da pozove lekara / pozvati lekaraå få tak i lege  
12.pobediti sedam prema petå vinne sju fem  
13.Колико је тежак пакет?Hvor tung er ?  
14.Пети месец је мај.Den femte er mai.  
15.мајка