50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Основни:


09/22/2020
1
0
0:00 sec
Yes
Test 1      |
|
Иди на тест:

0/15

Кликните на реч!
1.Може ли се овде изнајмити чамац?这里能租用 艇吗? 
2.Ваш изговор је сасвим добар. 的发音很好(准确)。 
3.malo strpljenja稍 为 耐 心  
4.Можете такође узети трамвај.您也可以乘有轨电 。 
5.Јануар, фебруар, март, ,二月,三月 
6.Треба ти велики кофер!你需要 个大的提箱! 
7.Imati nastavu 课 
8.Где је замак? 在哪里? 
9.Онај врт тамо ми се свиђа.我喜欢那 花园。 
10.Odmah dolazim!我 马 过 来 。 
11.Требам план града.我需要一张城市地 。 
12.Не заборави пасош!不要忘了旅行护 ! 
13.Hteo / htela bih da iznajmim auto.我 想 辆 汽 车 。 
14.Доктор долази одмах.医生 上就来。 
15.Да ли је вода топла?水暖和 / 暖吗?