50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Основни:


05/28/2022
33
0
0:00 sec
Yes
Test 33      |
|
Иди на тест:

0/15

Кликните на реч!
1.Да ли је музеј отворен четвртком? 物馆星期四开放吗? 
2.Ја хоћу до трафике да купим новине.我要 报刊亭去买报纸。 
3.Хтео / хтела бих једну собу са тушем. 需要一个带淋浴的房间。 
4.To je veličanstveno! 好 了 ! 
5.Јапан је у Азији. 本位于亚洲。 
6.tačno je 5 časova现 在 五 点 正 
7.Imati volje za乐 /  
8.Они уче руски.他们学习 语。 
9.Идите лево иза угла. 拐角往左拐。 
10.Dobro jutro! / Dobar dan!早 上 好 ! / 好 ! 
11.Седми дан је недеља.第七 是星期天。 
12.nogu slomiti 腿 
13.Колико траје вожња до Берлина?到柏 要行驶多久? 
14.Дајте ми рачун молим.请您给我一 收据。 
15.imati vlastita kola有 自 己 的 车