50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Основни:


05/22/2022
39
0
0:00 sec
Yes
Test 39      |
|
Иди на тест:

0/15

Кликните на реч!
1.Може ли се изнајмити опрема за роњење?能租用潜水器
2.Лондон је у Великој Британији.伦敦位于大不列 。 
3.Прво главу.首先是头 。 
4.Учите италијански. 们学习意大利语。 
5.Želite li još nešto? / Imate li još neku želju?您 还 有 什 么 愿 望 吗 ? / 还 想 要 什 么 吗 ? 
6.Желите ли то с кромпиром?您的菜要配土 吗? 
7.Имате ли резервни канистeр?您有 用油箱吗? 
8.on neće da sluša 不 愿 意 听 
9.pravi put za去 ... 的 正 道 路 
10.čistiti cipele  
11.Можете такође једноставно возити за мном.您也可以跟着我 。 
12.blizu / sasvim u blizini紧 靠 / 就 在 附 近 
13.Возите се једноставно до задње станице. 直坐到终点站。 
14.Када полази следећи воз за Париз?下一 开往巴黎的火车什么时候开? 
15.Ја радо једем парадајз.我喜 吃西红柿。