50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Основни:


04/11/2021
87
0
0:00 sec
Yes
Test 87      |
|
Иди на тест:

0/15

Кликните на реч!
1.bez ikakve sumnje / nesumnjivo 疑 
2.13 [тринаест]13 [十
3.Када се завршава (туристичкa) тура?导游什么时 结束? 
4.31 [тридесет и један]31 [三 一] 
5.Gde je WC / toalet? 所 / 洗 手 间 在 哪 里 ? 
6.Ми тражимо апотеку.我们找一家药 。 
7.prema napred / napred朝 前  
8.Требам двокреветну собу.我需要一个 人间。 
9.čistiti / pospremiti打 扫 卫  
10.Филм је сасвим нов. 是一部新电影。 
11.verovatno danas neće doći他 今 天 多 半 不 来 
12.12 [дванаест]12 [十
13.Гуме су црне.车胎是黑 的。 
14.Доле је подрум.下面 地下室。 
15.Мислим да је ружно. 觉得这很丑。