50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grundläggande:


07/05/2022
34
0
0:00 sec
Yes
Test 34      |
|
Gå till test:

0/15

Klicka på ett ord!
1.När är vi vid gränsen?Kdy na hranici?  
2.5 [fem]5 [ ]  
3.Hur länge har ni varit sjuk?Jak dlouho jste už ?  
4.Det är kvart över tre. čtvrt na čtyři.  
5.När börjar föreställningen? začíná představení?  
6.Var snäll och ge mig små sedlar.Dejte mi, prosím, bankovky.  
7.jag dricker hellre kaffe piji kávu  
8.Var finns ett batteri?Kde baterie?  
9.Jag vill köpa en tidning.Chci si koupit .  
10.Jag behöver ett skrivbord och en hylla.Potřebuji stůl a polici.  
11.den tyska historienněmecká historie / dějiny  
12.Där är en restaurang. je restaurace.  
13.känna sig väl / må bracítit dobře  
14.ganska ofta  
15.Var är pingvinerna?Kde jsou ?