50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grundläggande:


02/07/2023
35
0
0:00 sec
Yes
Test 35      |
|
Gå till test:

0/15

Klicka på ett ord!
1.Hur trivs ni här hos oss?How do you like it ?  
2.Öppna det här paketet. this package.  
3.Här är min gitarr. is my guitar.  
4.ta ett badto have a  
5.Han talar flera språk.He several languages.  
6.på (marknads)torget the market  
7.på natten / under nattenat  
8.Är tåget försenat?Is the train ?  
9.Det är kallt. is cold.  
10.Jag skulle vilja ta ut pengar från mitt konto.I want to withdraw money from my .  
11.ha feber have a temperature  
12.spela bollto ball  
13.ha besök / gästerto have guests /  
14.Åker ni upp med skidliften?Do you take the ski lift to the ?  
15.han kommer att var här vilket ögonblick som helsthe''ll be here any