50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grundläggande:


02/08/2023
40
0
0:00 sec
Yes
Test 40      |
|
Gå till test:

0/15

Klicka på ett ord!
1.Hur höga är avgifterna?What the fees?  
2.sova lugntto sleep  
3.Kan jag få betala? / Kan jag få räkningen? I have the check?  
4.från vänster till höger left to right  
5.Idag arbetar jag inte. not working today.  
6.sätta sig i bilen / kliva i bilento get into the  
7.enligt min åsikt / uppfattning my opinion  
8.På zoo the zoo  
9.Titta på klockan, hur mycket den är!See what time it by your watch!  
10.allt mindreless less  
11.London är en huvudstad.London is a city.  
12.Var är närmaste bensinstation?Where is the next gas ?  
13.45 [fyrtiofem]45 [ ]  
14.Våren, sommaren,Spring, ,  
15.till salufor sale / be sold