50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grundläggande:


07/01/2022
41
0
0:00 sec
Yes
Test 41      |
|
Gå till test:

0/15

Klicka på ett ord!
1.ta sin medicin / sina medikamentprendre son  
2.Du lär dig spanska. apprends l’espagnol.  
3.Har du en handduk? une serviette de bain?  
4.Idag har vi tid. , nous avons le temps.  
5.Är ni ofta här?Venez-vous ici?  
6.det är mycket vänligt av erC’est très gentil votre part.  
7.Nej, inte alls.Non, pas tout.  
8.Duschen fungerar inte.La douche ne pas.  
9.jag skulle just gåJ’allais sortir. / sur le point de partir.  
10.Är den här platsen ledig?Est-ce que cette place libre?  
11.Hur många gånger? de fois?  
12.det är min tur à mon tour. / C’est mon tour. / C’est à moi.  
13.Var är omklädningshytterna? est la cabine pour se changer?  
14.Juli, augusti, september, , août, septembre,  
15.han kommer in i rummetIl entre dans la .