50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grundläggande:


02/06/2023
39
0
0:00 sec
Yes
Test 39      |
|
Gå till test:

0/15

Klicka på ett ord!
1.Kan man hyra en dykarutrustning?Apakah bisa peralatan selam?  
2.London ligger i Storbritannien.London terletak di .  
3.Först huvudet. kepalanya.  
4.Ni lär er italienska.Kalian belajar Italia.  
5.Önskar ni något mer? / Har ni ytterligare önskemål? yang masih Anda inginkan?  
6.Vill ni ha potatis till det? ingin dengan kentang?  
7.Har ni en reservdunk? Anda punya jerigen?  
8.han vill inte lyssna tidak mau mendengarkan  
9.rätta vägen tilljalan benar ke  
10.putsa skorna / menyemir sepatu  
11.Ni kan också helt enkelt åka efter mig.Anda juga dapat mengikuti saya dari .  
12.nära intill / strax i närheten avdekat  
13.Åk helt enkelt ända fram till slutstationen. saja sampai stasiun terakhir.  
14.När går nästa tåg till Paris?Kapan kereta selanjutnya berangkat ke ?  
15.Jag äter gärna tomater.Saya suka makan .