50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grundläggande:


05/22/2022
85
0
0:00 sec
Yes
Test 85      |
|
Gå till test:

0/15

Klicka på ett ord!
1.hela staden la città  
2.Jag tycker om den där parken.Questo parco qui piace.  
3.man måste arbeta lavorare  
4.Var kan man köpa frimärken?Dove si possono comprare francobolli?  
5.Jag vill köpa en bok. comprare un libro.  
6.idag på eftermiddagen dopopranzo / nel pomeriggio  
7.jag undrar varförmi domando  
8.ett kvartaltre mesi / trimestre  
9.Ska vi gå till ett varuhus?Andiamo un centro commerciale?  
10.Jag ska visa er. faccio vedere / insegno io.  
11.jag är varm / hetho caldo / caldo  
12.Jag skulle vilja ha något billigare.Vorrei di meno costoso.  
13.Ser du byn där borta?Vedi villaggio lì?  
14.Riktigt! / Det är sant!Giusto! / !  
15.Det har hänt en olycka.C’è stato un .