50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grundläggande:


08/08/2020
1
0
0:00 sec
Yes
Test 1      |
|
Gå till test:

0/15

Klicka på ett ord!
1.Kan man låna en båt här?ここで ートをレンタルできますか? 
2.Ert uttal är riktigt bra. たの発音はとても良いです。 
3.lite tålamod 気 
4.Ni kan också ta spårvagnen.市電 も行けます。 
5.Januari, februari, mars, 、二月、三月、 
6.Du behöver en stor resväska!あなたには大きなスーツケースが必 です。 
7.ha lektioner授業があ  
8.Var är slottet?お城はどこです ? 
9.Jag tycker om den där trädgården.あそこの庭が気に入り した。 
10.Jag kommer strax!すぐ来ま 。 
11.Jag behöver en stadskarta. は市街地図が必要です。 
12.Glöm inte passet!パスポートを忘 ないように! 
13.Jag skulle vilja hyra en bil.私は車 借りたいです。 
14.Doktorn kommer snart.医者 すぐに参ります。 
15.Är vattnet varmt?水は暖か ですか?