50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grundläggande:


02/05/2023
35
0
0:00 sec
Yes
Test 35      |
|
Gå till test:

0/15

Klicka på ett ord!
1.Hur trivs ni här hos oss?こち は気に入りましたか? 
2.Öppna det här paketet.このパッケージを開けてく さい。 
3.Här är min gitarr.これが のギターです。 
4.ta ett bad入浴 る 
5.Han talar flera språk. は複数の外国語を話します。 
6.på (marknads)torget 場で 
7.på natten / under natten夜 / 夜に 
8.Är tåget försenat?列車は遅れています ? 
9.Det är kallt. です。 
10.Jag skulle vilja ta ut pengar från mitt konto.口座から現金を下ろ たいのですが。 
11.ha feber がある 
12.spela bollボール 遊ぶ 
13.ha besök / gästerお客が来 。 
14.Åker ni upp med skidliften? ーリフトで上へあがりますか? 
15.han kommer att var här vilket ögonblick som helst彼は今にもここに来るか しれない