50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grundläggande:


06/27/2022
40
0
0:00 sec
Yes
Test 40      |
|
Gå till test:

0/15

Klicka på ett ord!
1.Hur höga är avgifterna?手数料 いくらですか? 
2.sova lugnt静か 眠る 
3.Kan jag få betala? / Kan jag få räkningen?領収書を らえますか。 
4.från vänster till höger左か 右 
5.Idag arbetar jag inte.私は今 は働きません。 
6.sätta sig i bilen / kliva i bilen車に乗   
7.enligt min åsikt / uppfattning私の見方 /  の意見からすると 
8.På zoo動物園  
9.Titta på klockan, hur mycket den är!時計でどれだけおそいか見て らん。 
10.allt mindre益々 なくなる 
11.London är en huvudstad.ロンド は首都です。 
12.Var är närmaste bensinstation?一番近 ガソリンスタンドはどこですか? 
13.45 [fyrtiofem]45 [四 五] 
14.Våren, sommaren, 夏、 
15.till salu り物