50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grundläggande:


09/26/2022
41
0
0:00 sec
Yes
Test 41      |
|
Gå till test:

0/15

Klicka på ett ord!
1.ta sin medicin / sina medikament彼の薬 / 薬を む 
2.Du lär dig spanska.あなたはスペ ン語を習います。 
3.Har du en handduk?タオルを っていますか? 
4.Idag har vi tid.今日は 間があります。 
5.Är ni ofta här?ここにはよく来るので か? 
6.det är mycket vänligt av erご親切に うも 
7.Nej, inte alls.ぜんぜんかまいません 。 
8.Duschen fungerar inte.シャワーが壊れて ます。 
9.jag skulle just gå私は今でかけるところ った 
10.Är den här platsen ledig?この席、空いてます ? 
11.Hur många gånger? ですか。 
12.det är min tur 番だ 
13.Var är omklädningshytterna?更衣室はどこ すか? 
14.Juli, augusti, september,七月、八 、九月、 
15.han kommer in i rummet彼は部屋に った