50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grundläggande:


06/30/2022
40
0
0:00 sec
Yes
Test 40      |
|
Gå till test:

0/15

Klicka på ett ord!
1.Hur höga är avgifterna? mykje er gebyret?  
2.sova lugntå roleg  
3.Kan jag få betala? / Kan jag få räkningen?Kan få rekninga?  
4.från vänster till högerfrå venstre høgre  
5.Idag arbetar jag inte.I dag eg ikkje.  
6.sätta sig i bilen / kliva i bilenå setje seg i bilen  
7.enligt min åsikt / uppfattningetter mi  
8.På zooI  
9.Titta på klockan, hur mycket den är!Sjå kva klokka er!  
10.allt mindremindre mindre  
11.London är en huvudstad. er ein hovudstad.  
12.Var är närmaste bensinstation?Kor er bensinstasjon?  
13.45 [fyrtiofem]45 [ ]  
14.Våren, sommaren,Våren, ,  
15.till salutil