50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grundläggande:


07/03/2022
84
0
0:00 sec
Yes
Test 84      |
|
Gå till test:

0/15

Klicka på ett ord!
1.Era papper, tack. eg få sjå papira dine?  
2.Filmen var intressant.Filmen var .  
3.Jag skulle vilja ha en biljett till Madrid.Ein billett Madrid, takk.  
4.Imorgon är det måndag.I morgon er det .  
5.Ett bord för ... personer, tack.Eg vil gjerne ha bord til ... personar.  
6.tillkalla polisen / kalla på polisenå til politiet  
7.hyra ut rumRom til  
8.i börjani  
9.8 [åtta]8 [ ]  
10.igår kvälli kveld  
11.vara tröttå vere trøytt  
12.Låt mig vara (i fred)! meg vere i fred!  
13.Ska vi åka till bergen?Skal vi dra til ?  
14.Jag äter gärna majs.Eg likar .  
15.sju, åtta, niosju, åtte,