50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grundläggande:


06/27/2022
86
0
0:00 sec
Yes
Test 86      |
|
Gå till test:

0/15

Klicka på ett ord!
1.Kan man reservera ett hotellrum här? eg tinge hotellrom her?  
2.Jag har en tallrik.Eg ein tallerk.  
3.kvinnan  
4.Rör er inte. / Håll stilla.Ikkje rør .  
5.Jag skulle vilja ha en returbiljett till Köpenhamn.Eg vil kjøpe returbillett til Kjøbenhavn.  
6.Jag dricker mineralvatten.Eg drikk .  
7.Kom ner!Kom hit!  
8.Stör det er om jag röker? det deg om eg røykjer?  
9.en kopp kaffe kopp kaffi  
10.Det kommer inte på frågan!Det kjem på tale!  
11.Jag läser ett brev.Eg les eit .  
12.Var snäll och svara.Svar, du snill.  
13.komma för tidigtå for tidleg  
14.allt större og større  
15.Hur var skådespelarna? var skodespelarane?