50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grundläggande:


05/06/2021
87
0
0:00 sec
Yes
Test 87      |
|
Gå till test:

0/15

Klicka på ett ord!
1.utom varje tvivel / otvivelaktigtutan tvil /  
2.13 [tretton]13 [ ]  
3.När slutar guidningen? sluttar omvisinga?  
4.31 [trettioett]31 [ ]  
5.Var är toaletten? er toalettet?  
6.Vi letar efter ett apotek.Vi leitar eit apotek.  
7.framåt  
8.Jag behöver ett dubbelrum.Eg treng eit .  
9.rengöra / göra rentå gjere reint  
10.Filmen är helt ny.Filmen heilt ny.  
11.förmodligen kommer han inte idaghan kjem ikkje i dag  
12.12 [tolv]12 [ ]  
13.Däcken är svarta.Dekka er .  
14.Under finns källaren.Kjellaren er .  
15.Jag tycker det är fult.Eg det er stygt.