50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grundläggande:


10/07/2022
85
0
0:00 sec
Yes
Test 85      |
|
Gå till test:

0/15

Klicka på ett ord!
1.hela stadentoda a  
2.Jag tycker om den där parken. gosto daquele parque ali.  
3.man måste arbetatem que trabalhar  
4.Var kan man köpa frimärken? é que se pode comprar selos?  
5.Jag vill köpa en bok.Eu quero comprar um .  
6.idag på eftermiddagenhoje à  
7.jag undrar varförpergunto-me  
8.ett kvartalum  
9.Ska vi gå till ett varuhus?Vamos a hipermercado?  
10.Jag ska visa er.Eu .  
11.jag är varm / hetestou calor  
12.Jag skulle vilja ha något billigare.Eu algo mais barato.  
13.Ser du byn där borta?Estás a ver ali a ?  
14.Riktigt! / Det är sant!Certo! / !  
15.Det har hänt en olycka.Houve um .