50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grundläggande:


08/08/2020
1
0
0:00 sec
Yes
Test 1      |
|
Gå till test:

0/15

Klicka på ett ord!
1.Kan man låna en båt här?这里能租用 艇吗? 
2.Ert uttal är riktigt bra. 的发音很好(准确)。 
3.lite tålamod稍 为 耐 心  
4.Ni kan också ta spårvagnen.您也可以乘有轨电 。 
5.Januari, februari, mars, ,二月,三月 
6.Du behöver en stor resväska!你需要 个大的提箱! 
7.ha lektioner 课 
8.Var är slottet? 在哪里? 
9.Jag tycker om den där trädgården.我喜欢那 花园。 
10.Jag kommer strax!我 马 过 来 。 
11.Jag behöver en stadskarta.我需要一张城市地 。 
12.Glöm inte passet!不要忘了旅行护 ! 
13.Jag skulle vilja hyra en bil.我 想 辆 汽 车 。 
14.Doktorn kommer snart.医生 上就来。 
15.Är vattnet varmt?水暖和 / 暖吗?