50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grundläggande:


08/10/2022
3
0
0:00 sec
Yes
Test 3      |
|
Gå till test:

0/15

Klicka på ett ord!
1.gå hem 家 
2.Så stor han är!他 真 高 ! 
3.den / det första 个 ( 阳 性 ) , ( 阴 性 ) , ( 中 性 ) 
4.Bra, jag tar rummet.好, 我就要这 房间。 
5.Du måste packa vår resväska!你得收拾我 的行李箱! 
6.I kväll går det en bra film.今天上映一部好 影。 
7.När är ni född?您 是 在 什 么 候 出 生 的 ? 
8.vi är på sidan fem我 们 现 在 看 第 五  
9.bakåt朝 后  
10.Jag behöver en bärgningsbil. 要拖车服务。 
11.Äter du också gärna paprika?你也 欢吃辣椒吗? 
12.Vad kostar det till flygplatsen?到飞机场要 少钱? 
13.vem som helst 知 是 谁 
14.läsa tidningen读 报  
15.Den femte dagen är fredag.第五天 星期五。