50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grundläggande:


08/13/2022
34
0
0:00 sec
Yes
Test 34      |
|
Gå till test:

0/15

Klicka på ett ord!
1.När är vi vid gränsen?我们什么 候能到边境? 
2.5 [fem]5 [
3.Hur länge har ni varit sjuk?您 已 经 病 多 久 了 ? 
4.Det är kvart över tre.现 在 是 三 一 刻 。 
5.När börjar föreställningen?什么时候 演? 
6.Var snäll och ge mig små sedlar.请您给 一些零钱。 
7.jag dricker hellre kaffe我 更 喜 喝 咖 啡 
8.Var finns ett batteri?电池在哪 ? 
9.Jag vill köpa en tidning. 买份报纸。 
10.Jag behöver ett skrivbord och en hylla.我需要一个写字台和一 书架。 
11.den tyska historien 历 史 
12.Där är en restaurang.那边有一家饭 。 
13.känna sig väl / må bra感 觉 好 
14.ganska ofta并 不 见 
15.Var är pingvinerna? 鹅都在哪里?