50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grundläggande:


05/22/2022
39
0
0:00 sec
Yes
Test 39      |
|
Gå till test:

0/15

Klicka på ett ord!
1.Kan man hyra en dykarutrustning?能租用潜水器
2.London ligger i Storbritannien.伦敦位于大不列 。 
3.Först huvudet.首先是头 。 
4.Ni lär er italienska. 们学习意大利语。 
5.Önskar ni något mer? / Har ni ytterligare önskemål?您 还 有 什 么 愿 望 吗 ? / 还 想 要 什 么 吗 ? 
6.Vill ni ha potatis till det?您的菜要配土 吗? 
7.Har ni en reservdunk?您有 用油箱吗? 
8.han vill inte lyssna 不 愿 意 听 
9.rätta vägen till去 ... 的 正 道 路 
10.putsa skorna  
11.Ni kan också helt enkelt åka efter mig.您也可以跟着我 。 
12.nära intill / strax i närheten av紧 靠 / 就 在 附 近 
13.Åk helt enkelt ända fram till slutstationen. 直坐到终点站。 
14.När går nästa tåg till Paris?下一 开往巴黎的火车什么时候开? 
15.Jag äter gärna tomater.我喜 吃西红柿。