50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grundläggande:


11/29/2022
40
0
0:00 sec
Yes
Test 40      |
|
Gå till test:

0/15

Klicka på ett ord!
1.Hur höga är avgifterna?费用是 少? 
2.sova lugnt 睡 
3.Kan jag få betala? / Kan jag få räkningen?我 可 以 要 发 票 吗 ( 一 般 指 在 饭 店 想 结 账 ? 
4.från vänster till höger 到 右 
5.Idag arbetar jag inte. 天我不工作。 
6.sätta sig i bilen / kliva i bilen坐 到 汽 里 / 上 汽 车 
7.enligt min åsikt / uppfattning根 据 我 的 法 
8.På zoo 动物园里。 
9.Titta på klockan, hur mycket den är!看 看 表 , 已 经 多 了 ! 
10.allt mindre 来 越 少 
11.London är en huvudstad.伦敦是一个首 。 
12.Var är närmaste bensinstation?最近的 油站在哪里? 
13.45 [fyrtiofem]45 [四 五] 
14.Våren, sommaren, , 夏天 
15.till salu