50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grundläggande:


05/28/2022
41
0
0:00 sec
Yes
Test 41      |
|
Gå till test:

0/15

Klicka på ett ord!
1.ta sin medicin / sina medikament用 药 / 服  
2.Du lär dig spanska.你学习西班牙 。 
3.Har du en handduk?你有毛巾 ? 
4.Idag har vi tid. 我们有时间。 
5.Är ni ofta här?您经常到这里 吗? 
6.det är mycket vänligt av er 谢 您 的 好 意 
7.Nej, inte alls.不, 绝 不会。 
8.Duschen fungerar inte.这个淋浴 好使。 
9.jag skulle just gå我 正 走 
10.Är den här platsen ledig?这个位子是 的吗? 
11.Hur många gånger? 少 次 了 ? 
12.det är min tur排 到 我 了 / 轮 到 了 
13.Var är omklädningshytterna?更衣室在 ? 
14.Juli, augusti, september, ,八月,九月 
15.han kommer in i rummet他 走 进 屋